Contacte


  • +40-(734)-329-828

Studii absolvite

  • UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI

Cursuri de perfecționare

  • Participari la diverse cursuri de perfectionare anuale cu tematici

Experiența de muncă

  • 1991-Prezent

Limbi vorbite

  • Engleză
  • Franceză