Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PACIENȚI

 

Având în vedere că:

Prestatorul este AGENDAMED.SOFT SRL, cu sediul social în mun. Iași, bld. Socola, nr. 206A-208, sc. B, et. VI, spațiul S4, jud. Iași, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J22/865/2014, CUI 33195294, tel/fax 0332401572, e-mail [email protected], reprezentată legal prin administrator dna. Gamarț Iulia, denumit în continuare AgendaMed.

AgendaMed a dezvoltat și deține în proprietatea sa următoarele platforme: website-ul agendamed.ro, aplicațiile AgendaMed pentru Pacienți și AgendaMedPro pentru medici (denumite în continuare, în mod generic, platforma AgendaMed) prin care urmărește să faciliteze potențialilor pacienți (denumiți mai jos „Pacientul”, „Pacienții”) găsirea și interacțiunea rapidă cu prestatorii de servicii medicale de specialitate, denumiți mai jos, în mod generic („Medicul”, „Medicii”).

Platforma AgendaMed este o platformă inovativă și modernă pentru sistemul de sănătate din România. Este un software în regim online ce poate fi accesat de către pacienți de pe orice dispozitiv cu acces la internet, un sistem informatic profesional conceput pentru utilizarea de către specialiștii din domeniul sănătății.

Pacienții sunt persoane fizice care dețin un cont de utilizator pe platforma AgendaMed (site-ul AgendaMed și aplicația AgendaMed pentru Pacienți) și care își doresc să interacționeze cu ușurință cu Medicii înscriși pe platforma, în funcție de specialitatea medicului, localitatea unde se află și disponibilitatea sa. Datele de identificare ale fiecărui pacient vor fi înscrise în contul personal al pacientului de pe Platforma Agenda Med.

Medicul este un profesionist care este autorizat să presteze servicii medicale, indiferent de forma juridică prin care își exercită profesia. Tot sub aceeași noțiuni de Medic, Medici vom regăsi pe platforma AgendaMed și alți specialiști  care au drept de practică, dar serviciile lor nu sunt încadrate de lege în noțiunea de servicii medicale.

Medicul își dorește să-și crească vizibilitatea și să poată interacționa mai rapid cu potențialii săi pacienți (denumiți în continuare în mod generic „Pacient”, „Pacienții”). Medicul va avea dreptul să folosească conturile sale proprii pe platforma AgendaMed, în funcție de pachetul pentru care optează: Pachetul Basic, Pachetul PRO.

Cont Pacient – include totalitatea informațiilor și datelor cu caracter personal cuprinse în conturile pacientului pe platforma AgendaMed.

Date cu Caracter Personal sunt înțelese totalitatea datelor ce conțin sau pot conține informații ce conduc la identificarea persoanei fizice precum nume sau prenume/CNP sau orice alte date apte să individualizeze o persoană în baza acestora. Totalitatea acestor date dacă există vor fi prelucrate doar în privința prezentei relații contractuale și in acord atât cu prevederile europene și cât și cele interne aplicabile;

Tranzacția reprezintă concretizarea serviciului prestat de medic către pacient și care este susceptibil de achitare online a tarifului Sesiunii Video;

Modalitățile de Plată sunt specificate în contul Pacientului, acesta având opțiunea de a solicita efectuarea plății prin mijlocul cel mai accesibil.

Pacienții iau la cunoștința și sunt de acord cu cele de mai jos.

AgendaMed oferă Pacienților, pe platformele sale, următoarele servicii:

 • Găsirea rapida a datelor de contact pentru Medici, în funcție de specialitate și localitate;
 • Programarea pentru o consultație fizică în locația Medicului;
 • Programarea unei Sesiuni Video cu Medicul pe platforma AgendaMed;
 • Sesiuni Video cu Medicul desfășurate pe platformele AgendaMed;
 • Pacientul poate solicita Medicului încărcarea, in contul Personal al Pacientului de pe platforma AgendaMed, a rețetelor, fișelor, trimiterilor și adeverințelor medicale, în format electronic.

Toate serviciile prezentate mai sus sunt prestate de AgendaMed Pacientilor, în mod gratuit.

ART. 1 EFECTUARE PROGRAMĂRILOR

1.1. Pacientul are posibilitatea să-și facă programare direct de pe Platforma AgendaMed pentru Sesiunile Video și pentru Consultațiile Medicale care vor avea loc fizic la sediul Medicului.

Programarea poate fi făcută direct pe Platforma Agendamed, la orice ora din zi, 24 ore din 24, 7 zile din 7.

1.2. Pacientul are posibilitatea să stabilească altă zi și alta ora (reprogramare) pentru Sesiunea Video, cu 2 ore înainte de ora programată inițial și tot cu 2 ore înainte pentru Programarea făcută pentru o Consultație Medicală care va avea loc la sediul Medicului.

În aceleași condiții ca cele pentru reprogramare Pacientul poate să anuleze Programarea, fără să aibă nicio sancțiune.

1.3. În cazul în care Pacientul nu se prezintă la ora și data stabilită pentru Sesiunea Video ori pentru Consultația Medicală Fizică de mai mult de 2 ori, acesta va putea fi sancționat de către AgendaMed prin blocarea contului.

Pacientul căruia i s-a blocat contul, poate solicita AgendaMed, reactivarea contului său prin trimiterea unui email la următoarea adresă de email: [email protected] În conținutul emailului este obligatoriu ca acesta să menționeze motivele întemeiate pentru care dorește să-și reactiveze contul și care au fost cauzele pentru care nu s-a putut prezenta la Sesiunea Video ori la Consultația Fizică. AgendaMed poate solicita Pacientului care dorește să reactiveze contul o dovadă a faptului că Medicul a cărui programare a fost  amânată nu are nicio pretenție bănească față de Pacient.

1.4. În cazul în care contul se blochează și pe cont există o sumă de bani nefolosită, Pacientul care are contul blocat poate să solicite restituirea sumelor de bani rămase prin completarea unui formular de pe platforma AgendaMed. Acest formular va conține datele de identificare ale Pacientul și Contul Bancar pentru rambursarea banilor. AgendaMed va rambursa suma de bani în termen de maxim 30 de zile de la primirea solicitării.

1.5. În cazul în care Pacientul nu solicită restituirea banilor rămași în contul AgendaMed al Pacientului într-un termen de 3 ani de zile calculat de la data blocării contului AgendaMed, AgendaMed va încasa banii neutilizați în cont cu titlu de despăgubire pentru inactivitatea contului și va emite o factură Pacientului pentru această sumă încasată.

1.6. Pacienții care au contul blocat și nu au trimis email pentru reactivarea contului cât și aceia care au contul blocat și au trimis email pentru reactivarea contului, însă AgendaMed a decis că nu e cazul să le reactive contul, vor avea contul închis.

ART. 2 SESIUNILE VIDEO

2.1. Pentru Sesiunile Video desfășurate prin platforma AgendaMed, Pacienții sunt de acord să încheie un raport juridic contractual cu medicul ales pentru fiecare Sesiune Video în parte.

2.2. Sesiunile Video vor fi contra cost și achitate de către Pacienți Medicilor care le păstrează după următoarea procedura:

 1. Pacienții au posibilitatea să interacționeze direct cu Medicii care au activat Pachetul Pro prin intermediul site-ului agendamed.ro și al aplicației AgendaMed pentru Pacienți.
 2. Prin Sesiunea Video Medicul poate acorda îndrumări, sfaturi Pacientului care solicită această sesiune, în condițiile de timp și preț stabilite de către Medic.
 3. Medicul poate acorda aceste Sesiuni Video în situația în care are Pachetul Pro activat. Aceste Sesiuni Video pot fi sau nu premergătoarea unor consultații medicale care vor avea loc fizic între Medic și Pacient.
 4. Medicul are opțiunea să-și seteze singur din cont tariful și perioada de timp (preț/timp) pentru care oferă Sesiuni Video. Prețul afișat de Medic este prețul cu TVA inclus (preț total) în cazul în care Medicul este plătitor de TVA.
 5. În situația în care Medicul este logat pe platformă (activ online) acesta va avea în mod automat la status că este disponibil (culoarea verde) și că va putea fi contactat de către Pacienți pentru a avea o Sesiune Video.

Sesiunea Video poate fi și programată în prealabil de către Pacient direct pe Platforma AgendaMed, din secțiunea Programări.

 1. Odată ce Pacientul solicită o Sesiune Video, Medicului și acesta din urmă o acceptă, între Pacient și Medic se naște în mod direct un raport juridic având ca obiect obligația Pacientului la plata sumei de bani trecută de Medic pe platformă și Oferirea Sesiunii Video de către Medic Pacientului.
 2. În raport cu accesarea și organizarea Sesiunilor Video prin intermediul platformei AgendaMed, Pacientului îi sunt strict interzice orice activități de înregistrare pe cont propriu a consultațiilor efectuate în acest mod indiferent de scopul invocat.
 3. Sesiunea Video este considerată finalizată în următoarele situații:
 4. La finalizarea discuției, când ambele părți (Medicul și Pacientul) vor primi pe ecran un mesaj care întreabă: Discuția a fost încheiată? Cu două opțiuni de răspuns (Da, Nu) și ambele părți vor opta pentru Da;
 5. În cazul în care, din motive tehnice (lipsă rețea internet, blocaj server) Sesiunea Video nu s-a încheiat și Pacientul apasă Nu, pacientul poate să mai apeleze medicul și Sesiunea Video să continue cu timpul rămas din perioada de timp aferentă sesiunii;

iii. Dacă se va scurge intervalul de timp aferent Sesiunii Video și nici Medicul, nici Pacientul  sau amândoi deodată nu vor face nicio alegere (Da sau NU) la finalizarea sesiunii, atunci Sesiunea Video va fi considerată finalizată;

 1. În cazul în care Medicul apasă pentru Da și Pacientul pentru Nu, AgendaMed va media și va decide dacă Sesiunea Video a fost finalizată ori nu.

2.3. Prezenta procedură va fi prezentă și în termenii și condițiile afișate de AgendaMed pentru crearea de cont de Medic pe platforma AgendaMed Pro.

ART. 3 DETALII CU PRIVIRE LA PLATĂ, TRANZACȚII, CIRCUITUL BANILOR ÎNTRE PACIENȚI, AGENDAMED ȘI MEDIC

3.1. Toate tranzacțiile având ca obiect plata serviciilor prestate și care vor fi efectuate prin intermediul platformei vor asigura un grad de protecție cât mai mare, utilizatorii având disponibile variante de achitare online cu cardul spre ex. Visa, Mastercard, Revolut s.a.

3.2. Utilizatorul este de asemenea obligat să-și asigure protecția informațiilor sensibile de tipul parolelor, fie că ne referim la detaliile contului sau detaliile de efectuare a unei tranzacții prin intermediul contului.

3.3. Având în vedere că pacientul dorește să aibă o Sesiune Video cu Medicul prin intermediul platformei AgendaMed, prețul acestei Sesiuni Video (de ex. 100 lei) va fi virat de către Pacient într-un Cont Bancar Colector deschis pe numele AgendaMed în mod special pentru colectarea acestor sume de bani în numele și pe seama Medicilor care au activat Pachetul Pro.

3.4. La acest moment suma de bani se poate vizualiza de către Pacient în Contul său AgendaMed ca și credit neconsumat.

3.5. În momentul în care o Sesiune Video este finalizată, AgendaMed va calcula automat banii datorați de către Pacient Medicului, în funcție de intervalul de timp și de prețul Sesiunii Video stabilite de către medic.

3.6. La finalizarea Sesiunii Video, AgendaMed va trece costul calculat al Sesiunii Video din Contul AgendaMed al Pacientului  în contul AgendaMed al  Medicului.

De exemplu: Pacientul va încărca pe contul său AgendaMed suma de 100 de lei.

La finalul unei Sesiuni Video suma calculată de AgendaMed este 100 lei, în contul AgendaMed al Medicului va fi vizualizată suma de 100 lei, iar în contul AgendaMed al  Pacientului va rămâne 0 lei.

3.7. Medicul va avea vizibil în contul său AgendaMed fiecare Sesiune Video acordată și suma de bani trecută în contul sau AgendaMed pentru fiecare Sesiune Video în parte.

La acest moment banii sunt transferați numai la nivel de conturi AgendaMed din contul Pacientului în contul Medicului.

3.8. În data de 1 a lunii următoare acordării Sesiunii Video, ori în prima zi lucrătoare (în cazul în care data de 1 este într-o zi nelucrătoare) AgendaMed va vira din Contul Bancar Colector în contul bancar al Medicului sumele înregistrate în contul AgendaMed al Medicului în cursul lunii trecute.

Banii vor fi transferați în totalitate Medicului și viramentele vor fi notate și în contul AgendaMed al Medicului ca și Bani Transferați de AgendaMed.

De exemplu: Dacă în contul Medicului s-a strâns suma de 1000 lei pentru Sesiuni Video acordate Pacienților, AgendaMed va vira din Contul Bancar Colector în contul bancar al medicului suma de 1000 lei.

3.9. Comisioanele și cheltuielile bancare vor fi suportate de către AgendaMed pentru livrare și de către Medic pentru încasare.

3.10. Pacientul declară că este de acord cu procedura de încasare a banilor prezentată în acest articol.

3.11. AgendaMed este considerată terță parte față de acordul Medicului și Pacientului cu privire la Sesiunea Video.

3.12. Medicul are obligația să emită factura fiscală pentru Sesiunile Video oferite clienților (pacienților săi) săi și să o comunice acestora prin orice mijloc: pe email, prin poștă, prin încărcarea facturii în contul clienților săi. AgendaMed nu își asuma nicio răspundere cu privire la obligația Medicului de emitere și comunicare a facturii Pacientului.

3.13. Prezenta procedură va fi prezentă și în termenii și condițiile afișate de AgendaMed pentru crearea de cont de Medic pe platforma AgendaMed.

ART. 4 OBLIGAȚIILE ȘI DECLARAȚIILE PACIENTULUI

4.1.înregistreze datele solicitate  pentru activare în contul AgendaMed Pacienți.

4.2. Este de acord cu toate clauzele și condițiile prezentului contract, inclusiv cu procedura de încasare a prețului de la Pacienți, Sesiunile Video și obligația de plată a prețului către Medici pentru Sesiunile Video. Prezentul document reprezintă un contract între Pacienți și AgendaMed.

4.3. Pacientul își dă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru informații suplimentare privind modalitatea de prelucrare a informațiilor și documentelor puse la dispoziție către AgendaMed, Pacientul este obligat, să consulte prealabil agreării prezentului document și Politica de confidențialitate  AgendaMed.

4.4. Pacientul se obligă să folosească un limbaj civilizat și adecvat pe platforma AgendaMed, fără injurii, amenințări ori alte exprimări care încalcă normele legale în vigoare.

În cazul în care AgendaMed constată că Pacientul încalcă această obligație îi poate închide contul, în mod direct, fără nicio informare prealabilă.

ART. 5 DURATA CONTRACTULUI

5.1. Pacienții, prin intermediul conturilor create și în baza termenilor și condițiilor prezente, dobândesc dreptul de utilizare al platformei create de către AgendaMed.

5.2. Prezentul contract este în vigoare pe toata durata existenței contului de Pacient pe platforma AgendaMed, până la data la care acesta este închis.

5.3. Contul de Pacient AgendaMed poate fi închis în următoarele situații:

 1. Oricând de către Pacient direct prin intermediul Platformei AgendaMed, care pune la dispoziție Pacientului această opțiune.
 2. De către AgendaMed în cazul în care contul Pacientului este blocat pentru nerespectarea condițiilor cu privire la Programare și nu mai este reactivat.
 3. De către AgendaMed în momentul în care contul este declarat inactiv.
 4. În cazul în care AgendaMed constată că Pacientul folosește un limbaj și comportament care încalcă normele legale în vigoare.

ART. 6 OBLIGAȚIILE AGENDAMED FAȚĂ DE UTILIZATORII SĂI

6.1. Va putea să transmită informații legate de contul de Pacient AgendaMed (spre exemplu  schimbarea parolei, mesaje de confirmare, notificări) doar în format electronic, la adresa de e-mail furnizată la înregistrare sau, după caz, pe numărul de telefon.

6.2. AgendaMed va permite accesul utilizatorilor platformei accesul la datele introduse în cadrul conturilor create.

6.3. AgendaMed va menține un grad ridicat al serviciilor puse la dispoziția Utilizatorilor aplicației prin actualizări permanente, colectarea feedback-ului cu privire la noi modalități de îmbunătățire a acestuia cât și prin  suport tehnic după caz.

6.4. AgendaMed, după finalizarea relației contractuale, va șterge orice date și informații cuprinse în contul Utilizatorului  care nu sunt destinate păstrării unui interval de timp determinat (a se consulta Politica de confidențialitate).

6.5. AgendaMed va asigura confidențialitatea datelor și informațiilor introduse de către fiecare Utilizator în contul său unic protejat de parolă, pe toată durata contractuală (a se consulta Politica de confidențialitate).

6.6. Utilizatorii sunt de acord că soluția software este pusă la dispoziție fără vreo garanție, explicită sau implicită, raportată în mod direct la modul de funcționare, utilizatorul având posibilitatea prealabilă de a o testa, fiind în deplină cunoștință când își exprimă acordul cu privire la termenii și condițiile detaliate în prezentul.

6.7. În cazul gestionării neconforme a obligațiilor ce cad în sarcina AgendaMed răspunderea acestuia din urmă nu poate depăși suma plătită de către Pacient pentru  alimentarea Contului sau AgendaMed.

ART. 7 RETRAGEREA BANILOR DE PE PLATFORMA AGENDAMED DE CĂTRE PACIENT

7.1. Pacientul poate să solicite oricând restituirea sumelor de bani rămase neconsumate, prin completarea unui formular de pe platforma AgendaMed. Acest formular va conține datele de identificare ale Pacientului și Contul Bancar pentru rambursarea banilor.

7.2. AgendaMed va rambursa suma de bani în termen de maxim 30 de zile de la primirea solicitării.

7.3. Retragerea banilor de către Pacient nu va fi posibilă în cazul în care Contul de Pacient a fost deja Inactiv de către AgendaMed.

ART. 8 DECLARAREA CONTULUI PACIENTULUI CA INACTIV

8.1. În cazul în care Pacientul nu efectuează nicio tranzacție (plată servicii către Medici) pe contul său AgendaMed într-un termen de 3 ani de zile calculat de la data ultimei tranzacții, AgendaMed poate declara Contul Pacientului Inactiv și considera prezentul contract terminat.

8.2. În cazul în care Pacientul a alimentat contul AgendaMed cu bani, dar nu a efectuat nicio tranzacție, termenul de 3 ani este calculat de la data alimentării contului AgendaMed.

8.3. În cazul în care la data Declarării Contului Inactiv, Pacientul are rămasă în cont o sumă de bani nefolosită AgendaMed va încasa banii neutilizati în cont, cu titlu de despăgubire pentru inactivitatea contului și va emite o factură Pacientului pentru această suma încasată.

ART. 9 LEGEA APLICABILĂ

9.1. Prezentul contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu dispoziții legislației române.

9.2. Orice diferend ivit pe parcursul derulării prezentului Contract cu privire la înțelesul, întinderea, executarea sau încetarea acestuia va fi soluționat pe cale amiabilă, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Iași.

ART. 10 DISPOZITII FINALE

10.1. Părțile declară că au fost informate, prin intermediul prezentului, cu privire la toate clauzele enunțate, termenii și condițiile, conține toate înțelegerile intervenite între părți și înlocuiește orice înțelegeri sau acorduri prealabile, scrise sau verbale, cu AgendaMed sau cu partenerii autorizați ai acestuia, referitoare la obiectul Contractului.

10.2. Fac parte integrantă din Termeni și condiții și Politica de confidențialitate emisă de către AgendaMed.

10.3. Este posibil ca AGENDAMED, la momentul actualizării aplicației și nu numai, să modifice Termenii și condițiile prezente de utilizare. Orice modificare de natură să afecteze relațiile contractuale dintre părți va fi notificată cu 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor aduse.

Bine ai revenit la AgendaMed.ro Te rugăm să te identifici.

Creare cont medic

Nu sunteți încă un medic AgendaMed?

Creați-vă un cont și profitați de oferta noastră

Înregistrare medic medic