Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Politica noastră de confidențialitate implică clarificarea următoarelor informații:

 1. Cine sunt subiecții acestei politici?
 2. Ce informații/date se prelucrează și-n ce scop?
 3. Cum se prelucrează aceste date și informații cu caracter personal?
 4. Care sunt drepturile și obligațiile părților (subiecților) în privința prelucrării datelor cu caracter personal?
 5. Cui sunt dezvăluite aceste informații? Cum sunt protejate datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul platformei?

Cu titlu prealabil vom defini următorii termeni cuprinși în prezenta Politică:

 • ,,Informații și date cu caracter personal’’ - sunt înțelese totalitatea datelor ce conțin sau pot conține informații ce pot conduce la identificarea persoanei fizice precum nume sau prenume/CNP sau orice alte date apte să individualizeze o persoană în baza acestora. Totalitatea acestor date vor fi prelucrate prin intermediul aplicației (respectiv a conturilor ,,MEDIC’’ și ,,PACIENT’’) doar în privința executării obligațiilor asumate prin Termenii și Condițiile (respectiv Contract de prestări servicii MEDIC vs AGENDAMED cât și MEDIC vs PACIENT) afișate și-n acord cu prevederilor europene și cât și cele interne în materie.
 • ,,Cadrul legislativ aplicabil protecției datelor cu caracter personal’’ – cuprinde Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația internă respectiv Legea nr. 190/2018 in 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia;
 • ,,CONT MEDIC’’ – include totalitatea informațiilor și datelor cu caracter personal cuprinse în conturile gestionate în mod direct de către medici, cele primite de la pacient și indirect de AGENDAMED în limita atribuțiilor/scopurilor fiecăreia dintre aceste părți;
 • ,,CONT PACIENT’’ – include totalitatea informațiilor și datelor cu caracter personal cuprinse în conturile pacientului în mod direct, cele transmise către medic și indirect de AGENDAMED în limita atribuțiilor/scopurilor fiecăreia dintre aceste părți;
 • ,,PLATFORMA AGENDAMED’’ – include totalitatea activităților de suport privind asigurarea funcționalității conturilor MEDIC și PACIENT în scopul final de dezvoltare a aplicației Agendamed create. Platforma AgedaMed aparține societății AGENDAMED.SOFT S.R.L. și

 

 1. Subiecții acestei Politici sunt:
 • MEDIC – are calitatea deopotrivă de operator în privința datelor cu caracter personal gestionate în relație cu pacientul și de persoană vizată în relația cu AgendaMed;
 • PACIENT – are calitatea de persoană vizată atât față de medic cât și față de AgendaMed;
 • AGENDAMED – are calitatea de operator față de ambii subiecți respectiv medic și pacient.

 

În relația contractuală, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor (respectiv prin încheierea Contractelor de prestări servicii agreate în relația MEDIC vs Agendamed, fie PACIENT vs MEDIC) și implicit după informarea prealabilă cuprinsă în prezenta Politică, se prezumă că Subiecții consimt în privința modalității de lucru puse la dispoziție de către AgendaMed prin intermediul platformei cât și-n privința asigurării în practică a unor măsuri adecvate menite să garanteze un grad ridicat de eficiență în vederea protejării datelor cu caracter personal prelucrate.

 

 1. Prin intermediul platformei gestionate de către AgendaMed, se asigură activitatea de intermediere a serviciilor medicale între MEDIC și PACIENT care funcționează în mod independent prin crearea conturilor aferente fiecărui subiect. În acest scop activitatea de prelucrare a AgendaMed se rezumă la accesare, stocare, modificare dacă este cazul și distrugerea datelor cu caracter personal. Activitățile de prelucrare vor fi efectuate doar în măsura în care privesc îmbunătățirea tehnică a platformei AgendaMed sau pentru asigurarea unei modalități de back-up împotriva accesului neautorizat al terțelor persoane sau distrugerii cauzate de factori interni sau externi.

Aspectele privind imbunătățirea și informarea asupra actualizărilor ce țin de funcționarea platformei comunicate prin e-mail și care implică prelucrarea datelor cu caracter personal puse la dispoziție de către utilizator vor urmări în mod exclusiv acest scop. Lipsa acordului utilizatorului pentru prelucrare face imposibilă utilizarea serviciilor puse la dispoziție prin intermediul platformei.

În vederea creării și funcționării contului MEDIC este necesară furnizarea consimțământului acestuia din urmă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea executării contractului de prestări servicii și prealabil încheierii. Acordul dat în privința prelucrării datelor cu caracter personal implică inclusiv prelucrarea imaginii utilizatorului în cazul programării unei Sesiuni video.

Prin declarația – anexă a Contractului de prestări servicii încheiat între Medic și AgendaMed, medicul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal existente in contul medic BASIC dar și-n cel PRO de către AgendaMed.

Datele cu caracter personal care vor fi furnizate de către MEDIC la crearea contului includ dar nu se rezumă la date de identificare, adresă de email, număr de telefon, date bancare, imagine și date conținute în documentele care atestă dreptul de a profesa.

În privința informațiilor prelucrate de către MEDIC în numele pacientului, acestea pot fi dar nu se rezumă la date privind sănătatea, date din cartea de identitate cât și alte date considerate utile de către medic, scopul se va limita întotdeauna la prestarea serviciului medical pentru care a optat pacientul.

În vederea creării și funcționării contului PACIENT este necesară furnizarea consimțământului la crearea contului în privința prelucrării atât de către AgendaMed pentru asigurarea funcționării cât și de către medic pentru a asigura prestarea serviciilor medicale. Acordul dat în privința prelucrării datelor cu caracter personal implică inclusiv prelucrarea imaginii utilizatorului în cazul programării unei Sesiuni video.

Datele cu caracter personal care vor fi furnizate de către PACIENT la crearea contului includ dar nu se rezumă la date de identificare, adresă de email, număr de telefon, date bancare, imagine și date considerate sensibile furnizate medicului în relația directă cu acesta.

În scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale oricărui utilizator/persoană care accesează site-ul în lipsa unui cont de utilizator prin  intermediul Secțiunii Ajutor, utilizatorul pune la dispoziție aceste date și-și exprimă acordul exclusiv în privința contactării și soluționării problemei sesizate.

Orice altă prelucrare care nu va reflecta acest scop va fi supus unui acord distinct ne referim aici la orice formă de utilizare în scop de marketing a datelor introduse de către Utilizator.

Orice informații/date având caracter personal care vor fi introduse fie de către MEDIC fie de către PACIENT în contul său vor fi protejate de o parolă unică (pe care vă recomandăm să o schimbați periodic și care să aibă un nivel cât mai ridicat de securitate – includeți cifre, semne, majuscule).

Aceste date introduse în mod individual în fiecare cont vor fi folosite doar de către MEDICUL sau de către PACIENTUL care l-a creat.

Site-ul AgendaMed folosește cookie-uri prin intermediul platformei accesibile online și puse la dispoziția medicilor și pacienților prin crearea conturilor. Prin accesarea site-ului agendamed.ro și crearea implicită a conturilor sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Politica noastră de utilizare a cookie-urilor explică ce sunt acestea, cum sunt utilizate cookie-urile de către compania noastră și de terțe părți asociate, opțiunile dvs. cu privire la cookie-uri și informații suplimentare despre cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt mici fragmente de text trimise și stocate în browser-ul dvs. web de către site-urile pe care le vizitați. Fișierele cookie permit Serviciului sau unei terțe părți să vă recunoască și să vă facă mai ușoară următoarea vizită sau utilizare.

Cookie-urile pot fi ,,persistente" sau ,,de sesiune".

Cum utilizeaza cookie-urile Aplicația?

Când utilizați și accesați platforma AgendaMed, vom plasa un anumit număr de fișiere cookie în browser-ul dvs web.

Folosim cookie-uri în următoarele scopuri:

 • pentru ca Aplicația să funcționeze corespunzător cerintelor utilizatorilor
 • pentru furnizarea statisticilor necesare.

Cookie-urile sunt stocate de către server-ul care administrează aplicația și sunt menite să măsoare eficiența site-ului.

Activarea acestor fișiere cookie nu este strict necesară pentru funcționarea platformei și implicit a site-ului dar vă va oferi o experiență de navigare mai bună. Puteți șterge sau bloca cookie-urile dar, acest lucru ar împiedica buna funcționare a site-ului.

Informațiile  furnizate de cookie-uri nu sunt folosite pentru a vă identifica personal, iar modelele de date sunt pe deplin sub controlul nostru. Aceste cookie-uri nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

 

Utilizăm și alte cookie-uri?

Pe lângă cookie-urile noastre, este posibil să folosim și cookie-urile unor terțe părți pentru a raporta statisticile de utilizare ale platformei.

Unele dintre paginile sau subsite-urile noastre pot utiliza cookie-uri suplimentare sau diferite față de cele descrise mai sus. Dacă da, detaliile acestora vor fi furnizate în paginile specifice referitoare la cookie-uri. S-ar putea să vi se solicite acordul de a stoca aceste cookie-uri, daca este cazul.

Altfel, niciun cookie extern nu va fi utilizat pentru a va identifica personal.

Cum să controlezi cookie-urile ?

Puteți să controlați și/sau să ștergeți cookie-uri, după cum doriți - pentru detalii, consultați aboutcookies.org sau http://www.allaboutcookies.org/. Puteți șterge toate fișierele cookie care sunt deja pe computerul dvs. și puteți seta browser-ul pentru a împiedica stocarea acestora. Totuși, dacă faceți acest lucru, va trebui să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site, iar unele funcționalități și servicii s-ar putea să nu funcționeze corespunzător!

Suplimente - este o extensie software care adaugă caracteristici suplimentare unui program. Este posibil să extindeți anumite funcții în cadrul programului, să adăugați elemente noi în interfața programului sau să dați programului capabilități suplimentare. De exemplu, Mozilla Firefox, un browser web popular, acceptă programe de completare, cum ar fi bara de instrumente Google, blocatoarele de anunțuri și instrumentele pentru dezvoltatorii web.  

 1. Cum se prelucrează aceste date și informații conținând date cu caracter personal?

 

Distingem două modalități de prelucrare a datelor cu caracter personal astfel:

 • de către AgendaMed prin personalul IT care asigură funcționalitatea și protecția acestor date în vederea garantării unui grad de securitate conform cu cerințele legale ale regulamentului;
 • de către Medic prin gestionarea informațiilor introduse în conturile create pentru a căror corectitudine și administrare răspunde în totalitate.

Orice documente încărcate în conturile create sau orice informație conținând date cu caracter personal va putea fi prelucrată de către MEDIC prin accesarea, stocarea, utilizarea exclusiv în scopul prestării serviciilor puse la dispoziție prin intermediul platformei AgendaMed și-n final distruse dacă nu se impune un termen legal de păstrare al acestora.

Toate informațiile conținând date cu caracter personal existente în conturile MEDIC și PACIENT indiferent de forma lor vor fi stocate în format electronic pe server. În mod excepțional anumite contracte se vor regăsi stocate și fizic dacă a fost agreată această metodă de încheiere.

 

 1. Atât AgendaMed, MEDICUL cât și PACIENTUL dispun de următoarele drepturi și obligații

AgendaMed are dreptul de a solicita Medicului să se asigure că respectă modul de prelucrare al datelor cu caracter personal pe care le gestionează prin contul său și de asemenea să respecte un minim de măsuri practice de asigurare a protecției contului său de utilizator (incluzând dar nelimitându-se la stabilirea unei parole cu un grad ridicat de securitate, accesarea aplicației din locații sigure din punct de vedere al mediului online, de pe un dispozitiv protejat prin măsuri adecvate și alte asemenea).

AgendaMed la rândul său va asigura implementarea unor măsuri adecvate de protecție a bazelor de date reprezentate de conținutul conturilor create în platformă și care vor fi securizate la un nivel cât mai ridicat împotriva accesului neautorizat al terțelor persoane.

Atât Medicul cât și Pacientul își vor putea exercita următoarele drepturi față de Agendamed dar și Pacientul față de Medicul care prelucrează date cu caracter personal aparținând acestuia:

 • de a fi informat la cerere cu privire la ce date cu caracter personal sunt prelucrate de către AgendaMed/Medic în numele său și-n ce scopuri;
 • punerea la dispoziție de către AgendaMed/Medic a unei evidențe cuprinzând totalitatea acestor date într-un format ușor accesibil Medicului/Pacientului;
 • de a solicita rectificarea acestora dacă nu o poate realiza în mod individual prin intermediul aplicației;
 • de a solicita ștergerea acestora după închiderea contului Medic/Pacient în măsura în care nu există alte prevederi exprese care să prevadă păstrarea acestora un anumit termen;
 • de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Atât Medicul cât și Pacientul au obligația de a respecta termenii și condițiile asumate, să gestioneze aplicația cu bună credință și să nu afecteze în niciun mod funcționarea acesteia care ar putea determina crearea unor breșe de securitate.

Medicul este în totalitate răspunzător pentru păstrarea secretului medical, a confidențialității datelor cu caracter personal cu care intră în contact și care aparțin Pacientului fiind obligat să garanteze acestuia din urmă limitarea accesului terțelor persoane la aceste date.

Obligația Medicului se extinde și asupra personalului din subordinea sa care ar putea avea acces la aceste date și informații sau la alți Medici a căror opinie medicală ar putea fi solicitată.

 1. Cui sunt dezvăluite aceste informații/date cu caracter personal: Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare antemenționate, distingem între AgendaMed și Medic.

AgendaMed poate da acces la datele cu caracter personal cuprinse în conturile create de Medici și Pacienți doar către personalul IT care gestionează platforma sau altor categorii de personal intern  pentru care va fi răspunzător și doar în măsura asigurării scopului prezentat, ori în baza unui temei legal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului și gestionarea funcționării optime a platformei aparținând AgendaMed;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea platformei și a serviciilor furnizate prin intermediul acesteia;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc..

Medicul va putea dezvălui informații și date cu caracter personal aparținând Pacienților doar în următoarele situații:

 • în bază legală instituțiilor/autorităților publice care le solicită;
 • dacă are acordul expres, liber exprimat și neechivoc al Pacientului;
 • în scopul prestării serviciilor de către Medic față de Pacient.

Aceste informații și date cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Medic terțelor persoane precum personalului său, unui alt specialist în vederea consultării opiniei medicale a acestuia, autorităților publice față de care se subordonează însă față de toți aceștia va garanta asigurarea protecției în acord cu dispozițiile legale în vigoare.

În vederea lămuririi anumitor aspecte neclare din cuprinsul prezentei Politici sau pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile Medicului sau Pacientului față de modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, vă rugăm, să ne adresați cererea la următoarele coordonate:

adresa de e-mail:  [email protected]

Bine ai revenit la AgendaMed.ro Te rugăm să te identifici.

Creare cont medic

Nu sunteți încă un medic AgendaMed?

Creați-vă un cont și profitați de oferta noastră

Înregistrare medic medic