Contacte


  • +40-(746)-977-258

Studii absolvite

  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu", Chisinau

Cursuri de perfecționare

  • Participarea anuala la diverse cursuri cu tematici diferite

Experiența de muncă

  • 2004 - Prezent

Contacte


  • +40-(746)-977-258

Studii absolvite

  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu", Chisinau

Cursuri de perfecționare

  • Participarea anuala la diverse cursuri cu tematici diferite

Experiența de muncă

  • 2004 - Prezent