Contacte


  • +40-(752)-519-632

Studii absolvite

  • UMF "Gr. T. Popa" Iasi

Experiența de muncă

  • 40 de ani Ambulator Integrat "Sf. Maria", UMF Iasi