Contacte


  • +40-(745)-634-598

Studii absolvite

  • Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Cursuri de perfecționare

  • Formare in psihodrama