Contacte


  • +40-(735)-412-108

Studii absolvite

  • Universitatea Spiru Haret Bucuresti-Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Cursuri de perfecționare

  • Participari la diverse cursuri de perfectionare anuale cu tematici

Experiența de muncă

  • 2010-Prezent